Sau khi chúng ta đã hoàn thành việc tràn lề trong file in ấn, công việc tiếp theo mà chính ta phải làm trong quá trình bình trang chính là việc sắp các file in lên khổ giấy. Mục đích chính của công việc này chính là dàn trải được các bản in của mình lên trên khổ giấy sao cho có thể hợp lý nhất. Qua bài viết dưới đây, xuongintui sẽ hướng dẫn sắp xếp file in trong kỹ thuật bình trang trong in ấn

Thực hiện thêm bon cắt

Thêm bon cắt chính là các đường canh để thực hiện công đoạn xén. Dùng Direct Selection tool chọn vào nền xanh phía bên trong (lưu ý là không phải phần rìa tràn lề), tiếp theo đó chọn Effect > Crop Marks. Xuất hiện những đường xén chính là những đoạn thẳng của 4 cạnh kéo dài với nhau.

sap-xep-file-ky-thuat-binh-trang-in-an-2

Thực hiện việc nhân bản mẫu in và sắp xếp file in lên khổ giấy để thực hiện bình trang

  • Nhân bản mẫu in bằng bảng lệnh Move.
  • Dàn con theo chiều ngang của bản in. sau đó dùng Selection tool và chọn mẫu, khi hoàn thành nhấn enter. Trong bảng lệnh Move: Position > Horizontal = 80 mm, Vertical = 0 mm. Ta nhấn Copy → một mẫu con của mẫu được nhân bản và dàn theo sắp xếp hàng ngang. Lặp lại động tác này bằng phím tắt là Ctrl D nhiều lần cho đến lúc đủ với khổ bắt chữ (Lưu ý quan trọng là không được lấn ra khỏi khổ bắt chữ). Và ở đây chỉ sắp được 2 hàng con theo hàng ngang

Bạn có quan tâm: Phân loại các loại in decal hiện nay.

sap-xep-file-ky-thuat-binh-trang-in-an

  • Tương tự cách trên thực hiện dàn con theo chiều đứng. Dùng Selection tool và quét chọn 1 hàng mẫu (ở đây là quét 1 con) và sau đó nhấn enter. Trong bảng lệnh Move: Position > Horizontal = 0mm, Vertical = 30 mm. và nhấn Copy. Lập tức xuất hiện hàng thứ 2 ngay kế bên dưới, và sau đó tiếp tục nhân bản bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl D để lặp lại những động tác trên nhiều lần cho đến lúc đủ khổ bắt chữ (Lưu ý quan trọng là không được lấn ra khỏi khổ bắt chữ).
  • Cân đối khối “con” vào giữa artboard: Đảm bảo rằng mọi thành phần chắc chắn sẽ không bị tràn ra khỏi khổ bắt chữ, khổ bắt chữ lúc này đã thực hiện được hết nhiệm vụ và bạn có thể delete nó. Group hết các khối “con” của mẫu và thao tác canh vào giữa trang như khổ bắt chữ.
  • Ta thực hiện bỏ các “bon cắt” phạm vào trong khối trong “con” của mẫu.

> Làm thế nào để có thể thiết kế được mẫu in Folder đẹp.

sap-xep-file-ky-thuat-binh-trang-in-an

  • Chọn hết các phần con và thực hiện chọn Object > Expand Appearance. Dùng Direct Selection tool để chọn và delete hết những đường crop phạm vào mẫu và chỉ cần chừa lại những đường cắt xung quanh khối con.
  • Thêm những “bon chồng màu”: thực hiện công đoạn vẽ các biểu tượng chữ thập lên trên hình tròn, đặt ở 4 cạnh hay 4 góc khác nhau, miễn sao không trùng với vị trí “con cắt” là đúng.