Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo

Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo

Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo quá cao và không đem lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình xử lý nước thải. Nguồn nước thải sau khi xử lý Biogas có màu vàng tơi và mùi khó chịu, khi xả nguồn nước thải...