Những hình ảnh của bệnh trĩ

Những hình ảnh của bệnh trĩ

Hiện nay các búi trĩ được hình thành dựa trên các chế độ ăn uống và sinh hoạt không khoa học của người bệnh cho nên việc hình thành căn bệnh trĩ ngày càng gia tăng đặc biệt là ở giới trẻ hiện nay thường xuyên lười vận động ít khi đi ra ngoài và thường ở nhà cày game...