Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo quá cao và không đem lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình xử lý nước thải. Nguồn nước thải sau khi xử lý Biogas có màu vàng tơi và mùi khó chịu, khi xả nguồn nước thải sau biogas ra các kênh rạch đã làm ô nhiễm nguồn kênh rạch rất trầm trọng (kênh đen và có mùi hôi thối). Nước thải chăn nuôi heo có mùi hôi thối sẽ gây ảnh hưởng tới nguồn không khí cũng như sức khỏe của gia đình trang trại nuôi heo, công nhân của trang trại.

cong nghe xu ly nuoc thai chan nuoi heo

 

Quy trình hoạt động công nghệ xử lý nước thải

Nước thải của cơ sở chăn nuôi heo được dẫn qua bể biogas để xử lý và tiến hành thu hồi khí biogas để tái sử dụng. Sau khi qua bể biogas, nước thải vẫn còn chứa nhiều thành phần ô nhiễm như: Amoni, Photpho BOD, COD,.. trong nước thải. Sau xử lý bể biogas thì nước thải được chứa trong bể chứa để loại bỏ khí gas còn sót lại trong hệ thống xử lý và để lắng các bùn cặn trong hệ thống.

Tùy theo thể tích bể chứa có thể xây bể điều hòa hoặc không cần xây bể điều hòa để tiết kiệm chi phí. Từ bể điều hòa, nước thải được bơm qua bể sinh học thiếu khí và bể sinh học hiếu khí. Công nghệ xử lý như trên được gọi là công nghệ xử lý AO.

mo hinh xu ly nuoc thai chan nuoi heo

Công nghệ xử lý AO bao gồm 2 quá trình là quá trình xử lý sinh học thiếu khí để khử triệt để lượng Amoni trong nước thải. Vi sinh vật thiếu khí thích hợp được cấy trong bể xử lý sinh học thiếu khí giúp khử triệt để Nitrat và khử một phần COD, BOD.

Bơm bùn tuần hoàn sẽ khuấy trộn bể sinh học thiếu khí giúp đẩy lượng khí nito (sinh ra từ quá trình khử nitrat: NO3- ® N¬2¬) ra khỏi dòng thải. Sau đó từ bể sinh học thiếu khí nước thải sẽ được dẫn qua bể sinh học hiếu khí.
Tại bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật hiếu khí được nuôi cấy và được cung cấp oxy bằng máy sục khí (kết hợp đĩa phân phối dạng tinh, cung cấp đủ lượng oxy hòa tan cho các vi sinh vật phát triển) khử toàn bộ lượng COD, BOD còn lại và chuyển hóa toàn bộ amoni thành Nitrat (sẽ được khử tại bể sinh học thiếu khí).

xu ly nuoc thai chan nuoi heo

Kết thúc quá trình xử lý

Sau khi được khử toàn bộ các thành phần ô nhiễm thì nước thải sẽ được tách phần bùn vi sinh hiếu khí ra khỏi dòng nước thải tại bể lắng. Sau khi được khử toàn bộ các thành phần ô nhiễm thì nước thải được dẫn qua bể lắng sinh học để giữ lại bùn vi sinh và tách nước trong và thu tại máng răng cưa. Sau khi được khử toàn bộ các chất ô nhiễm nước thải được dẫn qua cụm bể xử lý hóa chất để khử màu vàng nhạt (như nước trà đá) trong nước thải để đạt tiêu chuẩn xả thải, hết mùi, màu và các chất ô nhiễm hòa tan trong nước thải.