in bao thư

in bao thư bằng giấy mỹ thuật

Bao thư được in với nhiều loại giấy da dạng như couche, giấy fort, giấy kraft là những loại thông dụng nhất, được nhiều công ty lựa chọn. Bên cạnh […]